Γενικοί όροι και προϋποθέσεις

Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις

 

Εάν επιθυμείτε να είστε πελάτης ή ενεργός χρήστης του διαδικτυακού μας καταστήματος, διαβάστε προσεκτικά τους Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις μας και χρησιμοποιήστε τις υπηρεσίες μας μόνο εάν συμφωνείτε με όλα τα σημεία του και θεωρείτε δεσμευτικά για εσάς.

 

Οι τεχνικές πληροφορίες που απαιτούνται για τη χρήση της Ιστοσελίδας, οι οποίες δεν περιλαμβάνονται σε αυτούς τους GTC, παρέχονται από άλλες διαθέσιμες πληροφορίες στον Ιστότοπο. Οι διατάξεις αυτών των GTC και τα ενημερωτικά δελτία και άλλες πληροφορίες που είναι διαθέσιμες στον Ιστότοπο ερμηνεύονται μαζί, με αμοιβαίο σεβασμό. Εάν το περιεχόμενο αυτών των GTC και οι πληροφορίες και άλλες διαθέσιμες πληροφορίες στον Ιστότοπο διαφέρουν, υπερισχύουν οι διατάξεις αυτών των GTC.

 

 1. Εισαγωγή

Αυτοί οι Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις (εφεξής: GTC) περιέχουν γενικούς όρους και προϋποθέσεις για τη χρήση του Ιστότοπου για άτομα που χρησιμοποιούν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που είναι διαθέσιμα στον ιστότοπο https://shopisland.gr (ο « Ιστότοπος ») (ο « Χρήστης »), οι οποίοι δεν έχουν συζητηθεί μεμονωμένα από τα μέρη. Με την εγγραφή, ο Χρήστης αναγνωρίζει επίσης και αποδέχεται τις διατάξεις αυτών των GTC κατά την παραγγελία του.

 

 1. Ο Πάροχος Υπηρεσιών

Όνομα:  Copremia International Kft.

Έδρα:  2161 Csomád, Kossuth Lajos 79.

Ταχυδρομική διεύθυνση: Budapest, 1055 Falk Miksa utca 28. 6/1.

Διεύθυνση επιχείρησης:  κανένα

Όνομα εκπροσώπου:  Ádám Mihály Pinczi, διευθύνων σύμβουλος

Αριθμός εγγραφής εταιρείας:  13-09-208367

Όνομα του  γραμματέα : Γραφείο μητρώου του περιφερειακού δικαστηρίου της Βουδαπέστης

Αριθμός φόρου:  28809812-2-13

Αριθμός κοινοτικού φόρου: HU28809812

Διαχείριση χρηματοοικονομικού ιδρύματος:  OTP Bank Plc.

Αριθμός λογαριασμού:  11719025-21457108-00000000

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:  info@shopisland.gr

 

 1. Εμπορική δραστηριότητα παράδοσης δεμάτων

Μέσω της Ιστοσελίδας, ο Πάροχος Υπηρεσιών πραγματοποιεί λιανική πώληση καταναλωτικών αγαθών, καθώς και εμπόριο δεμάτων και διαδικτύου.

Κατά τη διάρκεια των εμπορικών του δραστηριοτήτων, ο Πάροχος Υπηρεσιών εισάγει ορισμένα προϊόντα εκτός της επικράτειας του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, επομένως θεωρείται επίσης ο κατασκευαστής του προϊόντος σύμφωνα με τους κανόνες ευθύνης λόγω προϊόντων για αυτά τα προϊόντα. Διαφορετικά, ο Πάροχος Υπηρεσιών απαλλάσσεται από την ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά προϊόντος σύμφωνα με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα σε περίπτωση ορισμού του κατασκευαστή ως διανομέα των προϊόντων. 6: 553.

Οι χρήστες μπορούν να βρουν καταναλωτικά άρθρα και άλλα προϊόντα που πωλούνται στον Ιστότοπο εντός των κατάλληλων στοιχείων μενού στον Ιστότοπο.

 1. Διανεμημένα προϊόντα

Ο Πάροχος Υπηρεσιών παρέχει πληροφορίες για κάθε προϊόν στο δελτίο δεδομένων τους στον Ιστότοπο. Όλες οι εμπορικές επικοινωνίες στον Ιστότοπο θα ερμηνεύονται σε συνδυασμό με τις διατάξεις αυτών των GTC.

Τα προϊόντα που διανέμονται στον Ιστότοπο δεν θεωρούνται ιατρικά βοηθήματα ή άλλα ιατρικά βοηθήματα. Σε αυτό το πλαίσιο, ο Πάροχος Υπηρεσιών ενημερώνει τους Χρήστες ειδικότερα ότι τα προϊόντα δεν χρησιμοποιούνται για διαγνωστικούς ή θεραπευτικούς σκοπούς, ούτε ότι η χρήση τους προορίζεται για την πρόληψη, διάγνωση, παρακολούθηση, θεραπεία ή ανακούφιση των συμπτωμάτων της νόσου. Οι ανακοινώσεις σχετικά με τις επιδράσεις των προϊόντων στον ιστότοπο δεν αποδίδουν με κανένα τρόπο το φαρμακευτικό αποτέλεσμα στα προϊόντα.

Ο Πάροχος Υπηρεσιών παραδίδει τα προϊόντα στους Χρήστες σε μια κατάσταση κατάλληλη για την προβλεπόμενη χρήση. Ωστόσο, πριν από τη χρήση, βεβαιωθείτε ότι το προϊόν έχει καθαριστεί σωστά ανάλογα με τον τύπο του προϊόντος και διαβάστε τις οδηγίες χρήσης του προϊόντος και τυχόν πληροφορίες που είναι διαθέσιμες στο διαδίκτυο πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν. Ο Πάροχος Υπηρεσιών δεν ευθύνεται για ζημιές που οφείλονται σε ακατάλληλη χρήση του προϊόντος.

 1. Οροι χρήσης

5.1. Μικροί χρήστες

Η εγγραφή και αποδοχή της παραγγελίας ενός Χρήστη κάτω των 18 ετών ή με περιορισμένη νομική ικανότητα απαιτεί τη συγκατάθεση ή τη συγκατάθεση του νόμιμου εκπροσώπου ή του κηδεμόνα του, διαφορετικά ο Πάροχος Υπηρεσιών δεν θα είναι σε θέση να αποδεχτεί την παραγγελία ενός ανήλικου ή περιορισμένου ενεργού Χρήστη. και η εγγραφή θα ακυρωθεί.

5.2. Ευθύνη

Ο Πάροχος Υπηρεσιών αποκλείει κάθε ευθύνη για τη συμπεριφορά των Χρηστών. Δηλώνει επίσης ότι ο Χρήστης είναι πλήρως και αποκλειστικά υπεύθυνος για τη δική του συμπεριφορά.

Ο Χρήστης υποχρεούται να διασφαλίσει ότι η χρήση του ιστότοπου δεν παραβιάζει το νόμο ή τα δικαιώματα τρίτων, είτε άμεσα είτε έμμεσα.

Ο Πάροχος Υπηρεσιών έχει το δικαίωμα, αλλά δεν είναι υποχρεωμένος, να ελέγχει το περιεχόμενο (για παράδειγμα, δημοσιεύσεις) που διατίθενται από τους Χρήστες κατά τη χρήση του ιστότοπου. Όσον αφορά τα δημοσιευμένα περιεχόμενα, ο Πάροχος Υπηρεσιών έχει το δικαίωμα, αλλά δεν είναι υποχρεωμένος, να αναζητήσει σημάδια που να δείχνουν τη συνέχιση της παράνομης δραστηριότητας. Ο Πάροχος Υπηρεσιών δεν είναι υπεύθυνος για τα δημοσιευμένα περιεχόμενα.

5.3. Πνευματικά δικαιώματα

Ολόκληρος ο ιστότοπος και το περιεχόμενό του (για παράδειγμα: κείμενα, εικόνες, γραφικά στοιχεία) προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα, επομένως απαγορεύεται η αντιγραφή, τροποποίηση ή διανομή τους για εμπορικούς σκοπούς.

 1. Ψώνια στον ιστότοπο

6.1. Διαδικασία παραγγελίας

6.1.1. Καλάθι

Ο ιστότοπος παρέχει μια επιλογή ηλεκτρονικής παραγγελίας για χρήστες. Το επιλεγμένο προϊόν μπορεί να προστεθεί στο καλάθι χρησιμοποιώντας το κουμπί Προσθήκη στο καλάθι . Ο Χρήστης μπορεί να ελέγξει τα περιεχόμενα του καλαθιού χρησιμοποιώντας το στοιχείο μενού Καλαθιού . Εδώ μπορείτε να αλλάξετε πόσα από τα προϊόντα που έχετε προσθέσει στο καλάθι που θέλετε να παραγγείλετε ή να διαγράψετε το προϊόν.

Στο μενού Καλάθι αγορών, ο Χρήστης δικαιούται να εξαργυρώσει τα κουπόνια που παρέχει ο Πάροχος Υπηρεσιών εισάγοντας τον κωδικό κουπονιού. Τα οφέλη και οι εκπτώσεις που παρέχονται από κάθε κουπόνι βρίσκονται στην εμπορική επικοινωνία που παρέχεται κατά την παράδοση του κουπονιού. Κατά γενικό κανόνα, οι εκπτώσεις που παρέχονται από τα κουπόνια δεν μπορούν να συνδυαστούν και είναι δυνατή η χρήση ενός κουπονιού για παραγγελία της επιλογής του Χρήστη.

Ο Χρήστης μπορεί επίσης να επιλέξει την κατάλληλη μέθοδο παράδοσης χρησιμοποιώντας το στοιχείο μενού Καλάθι αγορών. Ο Πάροχος Υπηρεσιών δηλώνει το συνολικό κόστος κάθε τρόπου μεταφοράς δίπλα τους. Περισσότερες πληροφορίες για κάθε τρόπο μεταφοράς περιέχονται σε αυτούς τους GTC.

6.1.2. Ολοκλήρωση αγοράς

Ο Χρήστης μπορεί να συνεχίσει τη διαδικασία αγοράς κάνοντας κλικ στο κουμπί Μετάβαση στο Ταμείο . Ο ιστότοπος δεν παρέχει επιλογή εγγραφής, οι χρήστες έχουν πάντα το δικαίωμα να υποβάλλουν μεμονωμένες παραγγελίες.

Στη διεπαφή του Ταμείου, ο Χρήστης πρέπει να επιλέξει τον κατάλληλο τρόπο πληρωμής, καθώς και να ελέγξει όλα τα δεδομένα που είχε εισαγάγει στο παρελθόν και τα προϊόντα που θέλει να παραγγείλει, την ποσότητα του. Σε περίπτωση σφαλμάτων εισαγωγής δεδομένων, ο Χρήστης μπορεί να διορθώσει τα εισαγόμενα δεδομένα. Εάν βρείτε τα πάντα σωστά, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το κουμπί Pay για να ολοκληρώσετε την παραγγελία σας. Θα λάβετε επιβεβαίωση στον ιστότοπο ή μέσω e-mail. Εάν, μετά την καταγραφή της παραγγελίας (π.χ. στο e-mail επιβεβαίωσης), ανιχνεύσει λανθασμένα δεδομένα, πρέπει να ενημερώσει αμέσως τον Πάροχο υπηρεσιών, αλλά όχι αργότερα εντός 24 ωρών.

6.2. Δεσμευτική προσφορά, επιβεβαίωση

Ο Πάροχος Υπηρεσιών ενημερώνει τον Χρήστη εντός 48 ωρών από την παραλαβή της παραγγελίας μέσω e-mail επιβεβαίωσης, το οποίο προωθείται στη διεύθυνση e-mail που παρέχει ο Χρήστης. Εάν ο Χρήστης δεν λάβει την επιβεβαίωση εντός 48 ωρών, ο Χρήστης απαλλάσσεται από την υποχρέωση υποβολής προσφοράς και δεν υποχρεούται να αποδεχτεί τα παραγγελθέντα προϊόντα.

Το e-mail επιβεβαίωσης περιέχει τα δεδομένα που παρέχονται κατά την αγορά, τα δεδομένα παραγγελίας, το όνομα και την τιμή των παραγγελθέντων προϊόντων, τις επιλεγμένες μεθόδους πληρωμής και παράδοσης, τον αριθμό παραγγελίας και επιπλέον τα σχόλια του χρήστη για την παραγγελία.

6.3. Σύναψη της σύμβασης

Είναι δυνατή η σύναψη της σύμβασης μόνο στα Ουγγρικά. Η υποβολή της παραγγελίας θεωρείται σύμβαση που έχει συναφθεί ηλεκτρονικά, για την οποία ο νόμος CVIII του 2001 σχετικά με ορισμένα θέματα υπηρεσιών ηλεκτρονικού εμπορίου και υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας (” Eker Act “) εφαρμόζεται αναλόγως. Η σύμβαση καλύπτεται από το κυβερνητικό διάταγμα 45/2014 (II.26.) Σχετικά με τους λεπτομερείς κανόνες των συμβάσεων μεταξύ καταναλωτών και επιχειρήσεων, λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις της οδηγίας 2011/83 / ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα δικαιώματα των καταναλωτών.

Εκτός από το αυτόματα επιβεβαιωμένο e-mail επιβεβαίωσης, ο Πάροχος Υπηρεσιών θα στείλει ένα δεύτερο e-mail (ξεχωριστό e-mail αποδοχής) στον Χρήστη εντός 48 ωρών, με την οποία θα αποδεχτεί την προσφορά του Χρήστη. Η σύμβαση συνάπτεται με την παραλαβή ξεχωριστού e-mail στον Χρήστη σχετικά με την αποδοχή της προσφοράς από τον Πάροχο Υπηρεσιών. Ελλείψει αυτού του δευτερολέπτου, αποδεχόμενος e-mail από τον Πάροχο Υπηρεσιών, δεν θα συναφθεί σύμβαση πώλησης με τον Χρήστη και ο Πάροχος Υπηρεσιών δεν θα είναι υποχρεωμένος να παραδώσει.

6.4. Καταχώριση της σύμβασης

Το συμβόλαιο που συνάπτεται μέσω του ιστότοπου δεν θεωρείται ως γραπτό συμβόλαιο, ο Πάροχος Υπηρεσιών δεν το εγγράφει, δεν είναι προσβάσιμο μετά. Ο πάροχος υπηρεσιών δεν συμμορφώνεται με τις διατάξεις του κώδικα συμπεριφοράς.

6.5. Τιμολόγιο

Ο Πάροχος Υπηρεσιών εκδίδει τιμολόγιο για την πώληση αγαθών, το οποίο παραδίδεται στη διεύθυνση e-mail που παρέχεται από τον Χρήστη ταυτόχρονα με την παράδοση.

Ο Πάροχος Υπηρεσιών εκδίδει ένα μεμονωμένο τιμολόγιο για την Παραγγελία, δεν υπάρχει τρόπος ανοίγματος του τιμολογίου, απαιτεί την υποβολή ξεχωριστής παραγγελίας.

6.6. Πληρωμή

Ο ιστότοπος επιτρέπει στους χρήστες του να χρησιμοποιούν τους ακόλουθους τρόπους πληρωμής.

6.6.1. ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΚΑΡΤΑ

Με την πληρωμή με πιστωτική κάρτα, μπορείτε εύκολα και με ασφάλεια να πληρώσετε την τιμή των προϊόντων. Όταν πληρώνετε με πιστωτική κάρτα, μπορείτε να πληρώσετε μέσω της ασφαλούς διεπαφής πληρωμής της Barion. Δεν μεταφέρουμε δεδομένα πελατών στην Barion, ούτε λαμβάνουμε τραπεζικά δεδομένα, εκτός από την επιβεβαίωση της επιτυχίας της συναλλαγής.

Μπορείτε να πληρώσετε στον ιστότοπό μας με τους ακόλουθους τύπους καρτών:

 • Visa Classic (ανάγλυφο)
 • MasterCard (ανάγλυφη)
 • American Express
 • Ανάλογα με τις κάρτες εκδόσεων, Visa Electron (χωρίς ανάγλυφο) και Maestro – για αυτές τις κάρτες, ο εκδότης καθορίζει τη χρήση της κάρτας στο Διαδίκτυο, εάν είναι εξουσιοδοτημένη, οπότε το σύστημά μας μπορεί να την αποδεχθεί.

Δείτε τους γενικούς όρους και προϋποθέσεις της Barion για λεπτομέρειες σχετικά με τη διαδικασία πληρωμής με τραπεζική κάρτα!

 

6.6.2. Άμεση τραπεζική μεταφορά

Σε περίπτωση επιλογής άμεσης τραπεζικής μεταφοράς, ο Χρήστης θα λάβει πληροφορίες σχετικά με τα δεδομένα πληρωμής μέσω e-mail μετά την αποστολή της παραγγελίας. Σε όλες τις περιπτώσεις, ο Χρήστης υποχρεούται να δηλώσει τον αριθμό παραγγελίας στο πεδίο σχολίων της τραπεζικής μεταφοράς, εάν δεν αποτύχει ο προσδιορισμός της παραγγελίας και το μεταφερόμενο ποσό θα επιστραφεί αυτόματα μετά την αφαίρεση του κόστους διαχείρισης.

Σε περίπτωση άμεσης τραπεζικής μεταφοράς, ο Πάροχος Υπηρεσιών θα παραδώσει τα προϊόντα μόνο μετά την πλήρη πίστωση της τιμής αγοράς. Εάν η πληρωμή δεν πιστωθεί εντός 3 εργάσιμων ημερών μετά την αποστολή της παραγγελίας, ο Πάροχος Υπηρεσιών δικαιούται να αποσύρει μονομερώς την παραγγελία ανά πάσα στιγμή.

6.6.3. Με αντικαταβολή

Εάν θέλετε να εξοφλήσετε την αξία της παραγγελίας κατά την παραλαβή του πακέτου, επιλέξτε τον τρόπο πληρωμής “Αντικαταβολή”. Σε αυτήν την περίπτωση, η αξία των παραγγελθέντων προϊόντων πρέπει να καταβληθεί αυτοπροσώπως στο προσωπικό ταχυμεταφορών κατά την άφιξη του δέματος.

Η πληρωμή με αντικαταβολή πραγματοποιείται από τον συνεργάτη του Παροχέα Υπηρεσιών, ο οποίος διέπεται από τους γενικούς όρους και προϋποθέσεις του μεταφορέα.

6.7. Επιλογές απόδειξης, Παράδοση

Ο Πάροχος Υπηρεσιών παρέχει τις ακόλουθες επιλογές παράδοσης και μεθόδους παράδοσης στους Χρήστες:

6.7.1. Υπηρεσία ταχυμεταφορών (GLS)

Τα δέματα παραδίδονται στο σπίτι από το προσωπικό της υπηρεσίας ταχυμεταφορών, συνήθως τις εργάσιμες ημέρες μεταξύ 8 π.μ. και 5 μ.μ. Εάν δεν βρίσκεστε στο σπίτι κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, συνιστάται να παρέχετε μια διεύθυνση εργασίας (εάν είναι δυνατόν) ως διεύθυνση παράδοσης.

Εάν ο αγγελιαφόρος δεν μπορεί να βρει κανέναν στη διεύθυνση που παρέχεται, αφήστε μια ειδοποίηση, μπορείτε να ρωτήσετε σχετικά με το πακέτο από τον αποστολέα στον αριθμό τηλεφώνου που παρέχεται εκεί. Ο αγγελιαφόρος θα προσπαθήσει ξανά την παράδοση την επόμενη μέρα Εάν η παράδοση αποτύχει για δεύτερη φορά, η υπηρεσία ταχυμεταφορών θα επιστρέψει τα αγαθά στις εγκαταστάσεις και η παραγγελία θα ακυρωθεί. Το κόστος παράδοσης των δεμάτων που θα ληφθούν θα χρεωθεί στον πελάτη!

Οι παραγγελίες του διαδικτυακού μας καταστήματος πληρούνται από την υπηρεσία GLS Courier.

Με την παραλαβή του προϊόντος, ο Χρήστης υποχρεούται να ελέγχει εάν το προϊόν είναι άθικτο. Εάν αντιμετωπίσετε ζημιά στη συσκευασία ή το προϊόν, ο Χρήστης μπορεί να ζητήσει από τον ταχυμεταφορέα να υποβάλει αναφορά. Σε αντίθετη περίπτωση, η ποσότητα και η ποιότητα του προϊόντος θα παραληφθούν με την παραλαβή του προϊόντος από τον ταχυμεταφορέα ή υπογράφοντας το έγγραφο που επιβεβαιώνει την παραλαβή, επομένως ο Πάροχος Υπηρεσιών δεν θα είναι σε θέση να αποδεχθεί μια ποσοτική καταγγελία μετά την αναχώρηση του ατόμου που πραγματοποιεί την παράδοση.

Εάν η συσκευασία ή το προϊόν έχει καταστραφεί ορατά κατά την παραλαβή και η ζημία συνέβη πριν από την παραλαβή των αγαθών, ο Πάροχος Υπηρεσιών παρέχει δωρεάν την επιστροφή ή αντικατάσταση του προϊόντος.

Εκτός εάν συμφωνηθεί διαφορετικά, ο Πάροχος Υπηρεσιών υποχρεούται να διαθέσει το προϊόν στον Χρήστη χωρίς καθυστέρηση, αλλά το αργότερο εντός τριάντα ημερών από τη σύναψη της σύμβασης (δηλαδή την αποδοχή της παραγγελίας από τον Πάροχο Υπηρεσιών). Σε περίπτωση καθυστέρησης από τον Πάροχο Υπηρεσιών, ο Καταναλωτής δικαιούται να ορίσει μια επιπλέον προθεσμία. Εάν ο Πάροχος Υπηρεσιών δεν αποδώσει εντός της πρόσθετης προθεσμίας, ο Χρήστης έχει το δικαίωμα να αποχωρήσει από τη σύμβαση, εκτός από τις άλλες αξιώσεις εγγύησης. Ο Χρήστης έχει το δικαίωμα να αποχωρήσει από τη σύμβαση χωρίς να ορίσει πρόσθετη προθεσμία εάν ο Πάροχος Υπηρεσιών αρνήθηκε να εκτελέσει τη σύμβαση ή εάν η σύμβαση έπρεπε να είχε εκτελεστεί εντός του καθορισμένου χρόνου απόδοσης – και όχι διαφορετικά – σύμφωνα με τη συμφωνία των μερών ή λόγω του αναγνωρίσιμου σκοπού της υπηρεσίας. Χωρίς περιορισμό των παραπάνω, ο Χρήστης έχει όλα τα δικαιώματα που οφείλονται σε αυτόν, Ptk. για να ασκήσουν το δικαίωμά τους για εγγύηση σύμφωνα με τα παραπάνω, δεν περιορίζονται στην περίπτωση του Χρήστη που πληροί τις προϋποθέσεις ως καταναλωτής.

 

 1. Δικαίωμα ανάληψης και εγγύηση επιστροφής χρημάτων

7.1. Εγγύηση επιστροφής χρημάτων

Εκτός από την παροχή στο χρήστη του δικαιώματος υπαναχώρησης που περιγράφεται στις παραγράφους 6.2-6.3 παρακάτω, ο Πάροχος Υπηρεσιών μπορεί να αναλάβει εγγύηση επιστροφής χρημάτων 30 ημερών για ορισμένα από τα προϊόντα του. Η εγγύηση επιστροφής χρημάτων ισχύει μόνο για τα προϊόντα για τα οποία ο Πάροχος Υπηρεσιών το έχει αναφέρει σαφώς στον Ιστότοπο.

Ο Χρήστης δικαιούται να ασκήσει την εγγύηση επιστροφής χρημάτων εντός 30 ημερών από την παραλαβή του προϊόντος με τον ίδιο τρόπο όπως το δικαίωμα υπαναχώρησης (βλ. Σημείο 6.2 παρακάτω).

Ο Χρήστης δεν δικαιούται να χρησιμοποιήσει την εγγύηση επιστροφής χρημάτων για ένα προϊόν του οποίου η αξία έχει μειωθεί ή αλλιώς έχει υποστεί ζημιά ως αποτέλεσμα της χρήσης του. Αυτή η εξαίρεση δεν ισχύει για την εξαγωγή του προϊόντος ή την απόσβεση που προκύπτει από την προβλεπόμενη χρήση του.

7.2. Διαδικασία για την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης

45/2014 σχετικά με τους λεπτομερείς κανόνες των συμβάσεων μεταξύ καταναλωτή και επιχείρησης. (II. 26.) της Κυβέρνησης, σε περίπτωση σύμβασης που συνάπτεται εκτός των επαγγελματικών χώρων και σε περίπτωση απουσίας, ο Καταναλωτής έχει το δικαίωμα να υπαναχωρήσει χωρίς αιτιολόγηση εντός ορισμένης νομικής ρήτρας.

Ένα Ptk. Σύμφωνα με τις ισχύουσες ερμηνευτικές του διατάξεις, ο καταναλωτής είναι οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο που ενεργεί εκτός του επαγγέλματος, της αυτοαπασχόλησης ή της επιχείρησής του. Στην περίπτωση ενός Χρήστη με δικαίωμα υπαναχώρησης, ο Πάροχος Υπηρεσιών έχει το δικαίωμα να ελέγχει ανά πάσα στιγμή αν ο Χρήστης πληροί τις προϋποθέσεις ως καταναλωτής σε σχέση με την παραγγελία.

Ο Καταναλωτής μπορεί να ασκήσει το δικαίωμα υπαναχώρησης χωρίς αιτιολόγηση εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών από την ημερομηνία παραλαβής από τον Καταναλωτή ή τρίτου που ορίζεται από αυτόν (εκτός του μεταφορέα) του προϊόντος ή, στην περίπτωση πολλών προϊόντων, το τελευταίο προϊόν που παρέχεται. Ο Καταναλωτής μπορεί επίσης να ασκήσει το δικαίωμα υπαναχώρησης κατά την περίοδο μεταξύ της ημερομηνίας σύναψης της σύμβασης και της ημερομηνίας παραλαβής του προϊόντος.

Εάν ο Καταναλωτής επιθυμεί να ασκήσει το δικαίωμα υπαναχώρησης, πρέπει να στείλει μια σαφή δήλωση σχετικά με την πρόθεσή του να αποσυρθεί στον Πάροχο Υπηρεσιών εντός της προθεσμίας που περιγράφεται παραπάνω σε οποιοδήποτε από τα στοιχεία επικοινωνίας που αναφέρονται στο σημείο 2 αυτών των GTC (όπως μέσω ταχυδρομείου ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου). Επίσης για το σκοπό αυτό, ο Καταναλωτής μπορεί να χρησιμοποιήσει το δείγμα δήλωσης υπαναχώρησης που επισυνάπτεται σε αυτούς τους GTC.

Ο Καταναλωτής θεωρείται ότι ασκεί το δικαίωμα υπαναχώρησης εντός της προθεσμίας, εάν αποστείλει τη δήλωση υπαναχώρησής του στον Πάροχο Υπηρεσιών πριν από τη λήξη της προθεσμίας που αναφέρεται παραπάνω. Σε περίπτωση γραπτής ανάκλησης, η ανάκληση θεωρείται έγκυρη εντός της προθεσμίας, εάν ο Καταναλωτής αποστείλει τη δήλωση στον Πάροχο Υπηρεσιών εντός 14 ημερολογιακών ημερών (ακόμη και την 14η ημερολογιακή ημέρα). Σε περίπτωση κοινοποίησης μέσω ταχυδρομείου, ο Πάροχος Υπηρεσιών λαμβάνει υπόψη την ημερομηνία δημοσίευσης και, στην περίπτωση ειδοποίησης μέσω e-mail, τη στιγμή αποστολής του e-mail για τον υπολογισμό της προθεσμίας. Ο Καταναλωτής θα στείλει την επιστολή με συστημένη επιστολή, έτσι ώστε να αποδειχθεί αξιόπιστα η ημερομηνία αποστολής. Εναπόκειται στον Καταναλωτή να αποδείξει ότι έχει ασκήσει το δικαίωμα υπαναχώρησης σύμφωνα με τα παραπάνω και τις νομικές διατάξεις.

Ο Πάροχος Υπηρεσιών θα επιβεβαιώσει αμέσως την παραλαβή της δήλωσης απόσυρσης του Καταναλωτή με τη μορφή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Σε περίπτωση υπαναχώρησης, ο Καταναλωτής υποχρεούται να επιστρέψει το παραγγελθέν προϊόν στη διεύθυνση που αναφέρεται στο σημείο 2 του ASZF χωρίς καθυστέρηση, αλλά το αργότερο εντός 14 ημερών από την κοινοποίηση της δήλωσης υπαναχώρησης. Η προθεσμία θεωρείται ότι τηρείται εάν ο Καταναλωτής στείλει το προϊόν (ταχυδρομικώς ή το παραδώσει στον ταχυμεταφορέα που παραγγέλθηκε από αυτόν) πριν από τη λήξη της προθεσμίας των 14 ημερών.

Το άμεσο κόστος επιστροφής του προϊόντος στη διεύθυνση του Παροχέα Υπηρεσιών βαρύνει τον Καταναλωτή. Ο Πάροχος Υπηρεσιών δεν μπορεί να δεχτεί το πακέτο που επιστρέφεται με αντικαταβολή Εκτός από το κόστος επιστροφής του προϊόντος, ο καταναλωτής δεν θα επιβαρυνθεί με άλλα έξοδα σε σχέση με την απόσυρση.

Εάν ο Καταναλωτής αποσυρθεί από τη σύμβαση σύμφωνα με τους νομικούς κανονισμούς, ο Πάροχος Υπηρεσιών θα επιστρέψει το πλήρες ποσό που καταβάλλει ο Καταναλωτής για αντιπαροχή, συμπεριλαμβανομένων των δαπανών που σχετίζονται με την εκτέλεση (ναύλος). . Εξαίρεση σε αυτό είναι το πρόσθετο κόστος που προκύπτει επειδή ο Καταναλωτής έχει επιλέξει έναν τρόπο μεταφοράς διαφορετικό από τον φθηνότερο τυπικό τρόπο μεταφοράς που προσφέρει ο Πάροχος Υπηρεσιών. Ο Πάροχος Υπηρεσιών δικαιούται να παρακρατήσει την επιστροφή χρημάτων έως ότου το προϊόν επιστραφεί ή ο Καταναλωτής αποδείξει αξιόπιστα ότι έχει επιστραφεί: από τους δύο, ο Πάροχος Υπηρεσιών θα λάβει υπόψη την προηγούμενη ημερομηνία.

Κατά τη διάρκεια της επιστροφής χρημάτων, ο Πάροχος Υπηρεσιών θα χρησιμοποιεί τον ίδιο τρόπο πληρωμής όπως στην αρχική συναλλαγή, εκτός εάν ο Καταναλωτής συναινέσει ρητά στη χρήση άλλου τρόπου πληρωμής. δεν υπάρχει επιπλέον κόστος για τον Καταναλωτή ως αποτέλεσμα της χρήσης αυτής της μεθόδου επιστροφής χρημάτων.

Ο Καταναλωτής ευθύνεται μόνο για την απόσβεση του προϊόντος μόνο εάν έχει προκύψει λόγω χρήσης που υπερβαίνει τη χρήση που απαιτείται για τον προσδιορισμό της φύσης, των ιδιοτήτων και της λειτουργίας του προϊόντος.

7.3. Σε περιπτώσεις που ο καταναλωτής δεν έχει το δικαίωμα υπαναχώρησης

Ο καταναλωτής δεν έχει το δικαίωμα υπαναχώρησης στις ακόλουθες περιπτώσεις:

 • Σε περίπτωση σύμβασης για την παροχή μιας υπηρεσίας, μετά την εκτέλεση ολόκληρης της υπηρεσίας, εάν ο Πάροχος Υπηρεσιών έχει ξεκινήσει την εκτέλεση με τη ρητή προηγούμενη συγκατάθεση του Καταναλωτή και ο Καταναλωτής αναγνωρίζει ότι χάνει το δικαίωμα τερματισμού του μετά την εκτέλεση ολόκληρης της υπηρεσίας.
 • Όσον αφορά ένα προϊόν ή μια υπηρεσία, η τιμή ή η αμοιβή του οποίου δεν επηρεάζεται από την αγορά χρήματος από τον Πάροχο Υπηρεσιών, εξαρτάται από πιθανές διακυμάνσεις κατά τη διάρκεια της περιόδου ανάληψης 14 ημερών.
 • Στην περίπτωση ενός μη προκατασκευασμένου προϊόντος που έχει παραχθεί από τον Πάροχο Υπηρεσιών βάσει των οδηγιών του Καταναλωτή ή κατόπιν ρητού αιτήματος, ή στην περίπτωση ενός προϊόντος που έχει σαφώς προσαρμοστεί στον Χρήστη.
 • Στην περίπτωση ευπαθούς ή βραχύβιου προϊόντος.
 • Στην περίπτωση σφραγισμένου προϊόντος το οποίο, για λόγους υγείας ή υγιεινής, δεν μπορεί να επιστραφεί μετά το άνοιγμα μετά την παράδοση.
 • Όσον αφορά ένα προϊόν το οποίο, από τη φύση του, αναμειγνύεται αδιαχώριστα με ένα άλλο προϊόν μετά την παράδοση.
 • Στην περίπτωση αλκοολούχου ποτού, η πραγματική αξία του οποίου εξαρτάται από διακυμάνσεις της αγοράς πέραν του ελέγχου του Πάροχου Υπηρεσιών, και η τιμή των οποίων συμφωνήθηκε από τα μέρη κατά τη σύναψη της σύμβασης πώλησης, ωστόσο, η σύμβαση θα εκπληρωθεί μόνο μετά την τριακοστή ημέρα.
 • Στην περίπτωση επιχειρηματικής σύμβασης στην οποία ο Πάροχος Υπηρεσιών επισκέπτεται τον Χρήστη κατόπιν ρητού αιτήματος του Καταναλωτή με σκοπό την εκτέλεση επείγουσας επισκευής ή συντήρησης.
 • Όσον αφορά την πώληση και την αγορά σφραγισμένου πακέτου ήχου ή βίντεο, καθώς και αντίγραφο λογισμικού υπολογιστή, εάν ο καταναλωτής έχει ανοίξει το πακέτο μετά την παράδοση.
 • Για εφημερίδες, περιοδικά και περιοδικά, εκτός από συμβόλαια συνδρομής.
 • Για συμβάσεις που ανατίθενται από δημόσιο πλειστηριασμό.
 • Στην περίπτωση σύμβασης για την παροχή υπηρεσιών διαμονής, μεταφοράς, ενοικίασης αυτοκινήτων, τροφοδοσίας ή αναψυχής, εκτός από υπηρεσία κατοικίας, εάν έχουν οριστεί ημερομηνία ή προθεσμίες εκτέλεσης που καθορίζονται στη σύμβαση.
 • Όσον αφορά το περιεχόμενο ψηφιακών δεδομένων που παρέχεται σε άυλα μέσα, εάν ο Πάροχος Υπηρεσιών έχει ξεκινήσει την παράσταση με τη ρητή προηγούμενη συγκατάθεση του Καταναλωτή και ο Καταναλωτής έχει δηλώσει ταυτόχρονα ότι χάνει το δικαίωμα υπαναχώρησης μετά την έναρξη της παράστασης.
 1. Εγγύηση

8.1. Εγγύηση αναλωσίμων

Σε περίπτωση ελαττωματικής απόδοσης από τον Πάροχο Υπηρεσιών, ο Χρήστης μπορεί να διεκδικήσει αξίωση εγγύησης έναντι προμηθειών εναντίον της εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου V του 2013 σχετικά με τον Αστικό Κώδικα (« Αστικός Κώδικας »).

Σε περίπτωση σύμβασης καταναλωτή, ο Χρήστης που πληροί τις προϋποθέσεις ως Καταναλωτής μπορεί να επιβάλει τις αξιώσεις εγγύησης σε περίπτωση ελαττωματικής απόδοσης εντός προθεσμίας δύο ετών από την ημερομηνία παραλαβής. Μετά την περίοδο περιορισμού των δύο ετών, ο Χρήστης δεν μπορεί πλέον να επιβάλει τα δικαιώματα εγγύησης. Εάν το αντικείμενο της σύμβασης μεταξύ καταναλωτή και επιχείρησης είναι χρησιμοποιημένο, η προθεσμία παραγραφής είναι ένα έτος.

Σε περίπτωση σύμβασης με μη καταναλωτή, ο Χρήστης μπορεί να διεκδικήσει τις αξιώσεις εγγύησης εντός ενός έτους από την ημερομηνία παραλαβής από την ημερομηνία παραλαβής.

Ο Χρήστης μπορεί, κατά την επιλογή του, να χρησιμοποιήσει τις ακόλουθες αξιώσεις εγγύησης:

 • Μπορείτε να ζητήσετε επισκευή ή αντικατάσταση, εκτός εάν είναι αδύνατο να ικανοποιηθεί η ζήτηση που επέλεξε ο Πελάτης ή θα συνεπαγόταν δυσανάλογο πρόσθετο κόστος για την επιχείρηση σε σύγκριση με την εκπλήρωση μιας άλλης ζήτησης.
 • Εάν η επισκευή ή η αντικατάσταση δεν μπορούσε να ζητηθεί από τον Χρήστη (καθώς δεν πραγματοποιήθηκε ή εκπληρώθηκε από τον Πάροχο Υπηρεσιών), ο Χρήστης μπορεί να ζητήσει αναλογική παράδοση του ανταλλάγματος ή το σφάλμα μπορεί να επιδιορθωθεί ή να επιδιορθωθεί άλλως από τον Χρήστη ή – στην τελική περίπτωση – μπορεί επίσης να αποσυρθεί από τη σύμβαση. Δεν υπάρχει περιθώριο ανάληψης λόγω μικρού σφάλματος.

Ο Χρήστης μπορεί επίσης να μεταφέρει από το επιλεγμένο δικαίωμα εγγύησης σε κάποιον άλλο, ωστόσο, το κόστος που προκαλείται από τη μεταφορά βαρύνει τον Χρήστη, εκτός εάν ήταν δικαιολογημένο ή ο Πάροχος Υπηρεσιών έχει δώσει λόγο για αυτό.

Ο Χρήστης υποχρεούται να αναφέρει το σφάλμα χωρίς καθυστέρηση μετά την ανακάλυψή του. Ένα σφάλμα που ανακαλύπτεται από τον Καταναλωτή θεωρείται ότι έχει ειδοποιηθεί χωρίς καθυστέρηση εάν κοινοποιηθεί εντός δύο (2) μηνών από την ανακάλυψη του σφάλματος. Ο Χρήστης είναι υπεύθυνος για τη ζημιά που οφείλεται στην καθυστέρηση της επικοινωνίας.

Ο Χρήστης μπορεί να επιβάλει την αξίωση εγγύησης προμήθειας απευθείας στην εταιρεία

Εντός έξι μηνών από την παράδοση (δηλαδή παράδοση, απόδειξη), σε περίπτωση ελαττώματος που αναγνωρίζεται από τον Καταναλωτή, τεκμαίρεται ότι το ελάττωμα υπήρχε ήδη κατά τη στιγμή της εκτέλεσης, εκτός εάν αυτό το τεκμήριο είναι ασυμβίβαστο με τη φύση του ελαττώματος ή τη φύση του προϊόντος. Ο Πάροχος Υπηρεσιών απαλλάσσεται από την εγγύηση μόνο εάν ακυρώσει αυτό το τεκμήριο, δηλαδή αποδεικνύει ότι το ελάττωμα του προϊόντος εμφανίστηκε μετά την παράδοση στον Χρήστη. Με βάση αυτό, ο Πάροχος Υπηρεσιών δεν υποχρεούται να εκδώσει την αντίρρηση του Χρήστη εάν αποδείξει δεόντως ότι η αιτία του σφάλματος είναι η συνέπεια της ακατάλληλης χρήσης του προϊόντος. Ωστόσο, έξι μήνες μετά την εκτέλεση, το βάρος της απόδειξης αντιστρέφεται, δηλαδή σε περίπτωση διαφωνίας, ο Καταναλωτής πρέπει να αποδείξει ότι το ελάττωμα υπήρχε ήδη κατά τη στιγμή της εκτέλεσης.

8.2. εγγύηση προϊόντος

Η εγγύηση προϊόντος μπορεί να προκύψει μόνο σε περίπτωση ελαττώματος κινητής ιδιοκτησίας (προϊόν). Σε αυτήν την περίπτωση, ο Χρήστης που πληροί τις προϋποθέσεις ως Καταναλωτής – κατά την επιλογή του – σύμφωνα με το 7.1. μπορεί να διεκδικήσει το δικαίωμα ή την αξίωση εγγύησης προϊόντος που ορίζεται στο

Ως αξίωση εγγύησης προϊόντος, ο Χρήστης μπορεί να ζητήσει μόνο την επισκευή ή αντικατάσταση του ελαττωματικού προϊόντος.

Ένα προϊόν θεωρείται ελαττωματικό εάν δεν πληροί τις απαιτήσεις ποιότητας που ισχύουν τη στιγμή της διάθεσης στην αγορά ή εάν δεν έχει τα χαρακτηριστικά που ορίζει ο κατασκευαστής.

Ο Χρήστης μπορεί να διεκδικήσει την αξίωση εγγύησης προϊόντος εντός δύο (2) ετών από τη διάθεση του προϊόντος στην αγορά από τον κατασκευαστή. Με τη λήξη αυτής της περιόδου, θα χάσει αυτό το δικαίωμα.

Ο Χρήστης μπορεί να ασκήσει μόνο την αξίωση εγγύησης προϊόντος έναντι του κατασκευαστή ή του διανομέα της κινητής ιδιοκτησίας.

Σε περίπτωση αξίωσης εγγύησης προϊόντος, ο Χρήστης πρέπει να αποδείξει το ελάττωμα του προϊόντος.

Ο κατασκευαστής (διανομέας) απαλλάσσεται από την υποχρέωση εγγύησης προϊόντος μόνο εάν μπορεί να αποδείξει ότι:

 • το προϊόν δεν κατασκευάστηκε ή διατέθηκε στο εμπόριο κατά τη διάρκεια της επιχείρησής του, ή
 • το ελάττωμα δεν ήταν ανιχνεύσιμο κατά τη διάθεση στην αγορά σύμφωνα με την τελευταία λέξη της τεχνολογίας ή
 • το ελάττωμα του προϊόντος προκύπτει από την εφαρμογή της νομοθεσίας ή από έναν υποχρεωτικό επίσημο κανονισμό.

Αρκεί ο κατασκευαστής (διανομέας) να αποδείξει έναν από τους παραπάνω λόγους της εξαίρεσης.

Λόγω του ίδιου ελαττώματος, η εγγύηση προμήθειας και η αξίωση εγγύησης προϊόντος δεν μπορούν να εφαρμοστούν ταυτόχρονα, παράλληλα. Ωστόσο, σε περίπτωση επιτυχούς εκτέλεσης της αξίωσης εγγύησης προϊόντος, ο Χρήστης μπορεί να επιβάλει την αξίωση εγγύησης έναντι του κατασκευαστή για το αντικατασταθέν προϊόν ή το επισκευασμένο τμήμα.

8.3. Εγγύηση

151/2003 σχετικά με την υποχρεωτική εγγύηση για ορισμένα ανθεκτικά καταναλωτικά αγαθά σε σχέση με την υποχρεωτική εγγύηση για ορισμένα ανθεκτικά καταναλωτικά αγαθά. (IX. 22.) περιέχει κανονισμούς. Το (ουσιαστικό) πεδίο εφαρμογής του διατάγματος ισχύει μόνο για προϊόντα που πωλούνται βάσει νέας καταναλωτικής σύμβασης που συνάπτεται στο έδαφος της Ουγγαρίας και παρατίθενται στο παράρτημα του διατάγματος.

Ο Πάροχος Υπηρεσιών παρέχει στον Καταναλωτή κάρτα εγγύησης για τα προϊόντα για τα οποία επιβάλλεται υποχρέωση εγγύησης.

Η υποχρεωτική εγγύηση για τα ανθεκτικά καταναλωτικά αγαθά που αναφέρονται στο παράρτημα του κυβερνητικού διατάγματος μπορεί να επεκταθεί από 1 έως 3 έτη, ανάλογα με την τιμή αγοράς του προϊόντος, από την ημέρα παράδοσης του προϊόντος στον Καταναλωτή ή, εάν τεθεί σε λειτουργία από τον Πάροχο Υπηρεσιών ή τον αντιπρόσωπό του.

Η εταιρεία απαλλάσσεται από την υποχρέωση εγγύησης μόνο εάν αποδείξει ότι η αιτία του ελαττώματος προέκυψε μετά την εκτέλεση.

Λόγω του ίδιου σφάλματος, ο Χρήστης δεν μπορεί να διεκδικήσει την εγγύηση και την αξίωση εγγύησης ή την εγγύηση προϊόντος και την εγγύηση εγγύησης ταυτόχρονα, παράλληλα μεταξύ τους, διαφορετικά ο Χρήστης δεν θα ασκήσει τα δικαιώματα που απορρέουν από την εγγύηση σύμφωνα με την Ενότητα 7.1. και 7.2. ανεξάρτητα από τα δικαιώματα που αναφέρονται στο σημείο.

8.4. Εκτέλεση αξιώσεων εγγύησης

Ο χρήστης μπορεί να διεκδικήσει τις αξιώσεις εγγύησης στις ακόλουθες επαφές:

Όνομα:                                    Copremia International Kft.

Ταχυδρομική διεύθυνση:         Budapest, 1055 Falk Miksa utca 28. 6/1.

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:                     info@shopisland.gr

 1. Επιλογές εφαρμογής

9.1. Τόπος, χρόνος και τρόπος αντιμετώπισης παραπόνων

Ο Χρήστης μπορεί να υποβάλει αντιρρήσεις σχετικά με το προϊόν ή τις δραστηριότητες του Παροχέα Υπηρεσιών στα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας:

Όνομα:                                    Copremia International Kft.

Ταχυδρομική διεύθυνση:           Budapest, 1055 Falk Miksa utca 28. 6/1.

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:                     info@shopisland.gr

Ο Πάροχος Υπηρεσιών, εάν είναι δυνατόν, διορθώνει αμέσως την προφορική καταγγελία. Εάν δεν είναι δυνατή η άμεση επίλυση της προφορικής καταγγελίας, λόγω της φύσης του παραπόνου ή εάν ο Χρήστης δεν συμφωνεί με τον χειρισμό της καταγγελίας, ο Πάροχος Υπηρεσιών διατηρεί έκθεση σχετικά με την καταγγελία – μαζί με την ουσιαστική απάντησή της στην καταγγελία για πέντε χρόνια.

Ο Πάροχος Υπηρεσιών υποχρεούται να παραδώσει ένα αντίγραφο των πρακτικών στον Χρήστη τοπικά σε περίπτωση προφορικής καταγγελίας που έχει κοινοποιηθεί αυτοπροσώπως (στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης) ή, εάν αυτό δεν είναι δυνατό, να ενεργήσει σύμφωνα με τους κανόνες για μια γραπτή καταγγελία που περιγράφεται παρακάτω.

Σε περίπτωση προφορικής καταγγελίας που κοινοποιείται μέσω τηλεφώνου ή άλλης υπηρεσίας ηλεκτρονικής επικοινωνίας, ο Πάροχος Υπηρεσιών αποστέλλει αντίγραφο των πρακτικών στον Χρήστη το αργότερο την ίδια στιγμή με την ουσιαστική απάντηση.

Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, ο Πάροχος Υπηρεσιών ενεργεί σύμφωνα με τους κανόνες που ισχύουν για γραπτές καταγγελίες.

Ο Πάροχος Υπηρεσιών παρέχει ένα μοναδικό αναγνωριστικό για ένα παράπονο που καταγράφεται μέσω τηλεφώνου ή άλλων μέσων επικοινωνίας, το οποίο απλοποιεί την ανάκτηση του παραπόνου αργότερα.

Ο Πάροχος Υπηρεσιών θα απαντήσει γραπτώς στην καταγγελία εντός 30 ημερών. Το μέτρο σημαίνει παράδοση μέσω ταχυδρομείου κατά την έννοια της παρούσας σύμβασης.

Εάν η καταγγελία απορριφθεί, ο Πάροχος Υπηρεσιών ενημερώνει τον Χρήστη για τον λόγο της απόρριψης.

9.2. Άλλες επιλογές επιβολής

Εάν οποιαδήποτε διαφορά καταναλωτή μεταξύ του Παροχέα Υπηρεσιών και του Χρήστη δεν επιλυθεί κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων με τον Πάροχο Υπηρεσιών, οι ακόλουθες επιλογές νομικής επιβολής είναι ανοιχτές στον Χρήστη:

 • Καταγγελίες των αρχών προστασίας των καταναλωτών ,

Τα καθήκοντα της Αρχής Προστασίας των Καταναλωτών, συμπεριλαμβανομένης της διερεύνησης καταγγελιών καταναλωτών, εκτελούνται από τα αρμόδια τοπικά κυβερνητικά γραφεία.

Οι καταναλωτές μπορούν να επιλέξουν τα τοπικά αρμόδια κυβερνητικά γραφεία στον παρακάτω σύνδεσμο, ο οποίος περιέχει επίσης όλα τα στοιχεία επικοινωνίας του αρμόδιου γραφείου.

https://www.kormanyhivatal.hu/hu

Ο Καταναλωτής έχει επίσης το δικαίωμα να υποβάλει ηλεκτρονικά την καταγγελία του ως εξής:

https://fogyasztovedelem.kormany.hu/#/panasz

 • Διαδικασία διαιτητικής επιτροπής ,

Οι καταναλωτές μπορούν να χρησιμοποιήσουν το συμβιβαστικό συμβούλιο της Βουδαπέστης δίπλα στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο της Βουδαπέστης στη Βουδαπέστη .

επαφές

Διεύθυνση: 1016 Βουδαπέστη, Krisztina krt. 99

Τηλέφωνο: 06-1-488-2131

Φαξ: 06-1-488-2186

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: bekelteto.testulet@bkik.hu

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο των συμβιβαστικών συμβουλίων και τη διαδικασία μπορείτε να βρείτε στον παρακάτω ιστότοπο.

http://www.bekeltetes.hu

 • Διαδικτυακή επίλυση διαφορών της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 524/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη διαδικτυακή επίλυση διαφορών για καταναλωτικές διαφορές, η Επιτροπή δημιούργησε μια διαδικτυακή πλατφόρμα επίλυσης διαφορών την οποία οι καταναλωτές σε οποιοδήποτε κράτος μέλος μπορούν να χρησιμοποιήσουν για την υποβολή καταγγελιών.

Η πλατφόρμα που έχει συσταθεί από την Επιτροπή είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση:            http://ec.europa.eu/odr

 • Έναρξη νομικών διαδικασιών .
 1. Αλλα

10.1. GTC, τροποποίηση τιμής

Ο Πάροχος Υπηρεσιών μπορεί να τροποποιήσει αυτούς τους GTC, τις τιμές των προϊόντων που πωλούνται στον ιστότοπο και άλλες αναγραφόμενες τιμές ανά πάσα στιγμή χωρίς αναδρομική ισχύ, η τροποποίηση θα τεθεί σε ισχύ μετά τη δημοσίευσή της στον ιστότοπο και θα ισχύει για συναλλαγές μετά την έναρξη ισχύος της.

10.2. Τεχνικοί περιορισμοί

Η αγορά στον ιστότοπο προϋποθέτει ότι ο Χρήστης γνωρίζει και αποδέχεται τις δυνατότητες και τους περιορισμούς του Διαδικτύου, ιδίως όσον αφορά την τεχνική απόδοση και τα λάθη. Ο Πάροχος Υπηρεσιών δεν θα είναι υπεύθυνος εάν εντοπιστεί κάποια δυσλειτουργία στο δίκτυο Διαδικτύου, το οποίο εμποδίζει τη λειτουργία του ιστότοπου και την αγορά.

 

Η ημερομηνία ισχύος αυτών των Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων είναι η  5η Νοεμβρίου 2020

 

 

 

 1. μικρό. Παράρτημα

Δείγμα δήλωσης απόσυρσης / τερματισμού

(συμπληρώστε και επιστρέψτε μόνο σε περίπτωση πρόθεσης υπαναχώρησης από τη σύμβαση)

 

Παραλήπτης: *

Ο υπογεγραμμένος, δηλώνω ότι ασκώ το δικαίωμα υπαναχώρησης / καταγγελίας σχετικά με τη σύμβαση πώλησης των ακόλουθων προϊόντων ή την παροχή της ακόλουθης υπηρεσίας:

Ημερομηνία σύναψης της σύμβασης / ημερομηνία παραλαβής: *

Όνομα καταναλωτή:

Διεύθυνση καταναλωτή:

Υπογραφή καταναλωτή: (μόνο έντυπη δήλωση)

Χρονολογημένος